Lastbilar från Scania ska testa elvägen väster om Sandviken.

Elvägar testas i Sverige

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

5 jun 2015

Nu ska två typer av elvägar testas i Sverige. Den ena är baserad på luftledningar och den andra på en kontaktskena i vägbanan. Luftledningarna ska testas längs en två kilometer lång sträcka av E 16 väster om Sandviken och kontaktskenan mellan Arlanda och Rosersberg.

I testet i Gävleborg används Scanialastbilar försedda med strömavtagare som fälls upp när de når testområdet. Där det inte finns luftledningar fälls strömavtagaren ner och bilen börjar drivas med förbränningsmotor.

– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Trafikverkets tillförordnade generaldirektör Torbjörn Suneson.

Elvägar skulle också kunna stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova som också ingår i projektet.

– Det är också ett bra exempel på hur myndigheter kan använda upphandling för att stimulera fram nya lösningar.

Under testet är det Scanialastbilar med hybridiserad drivlina som kommer att köras i vanlig trafik, och utvärdera strömavtagare och elinfrastruktur från Siemens. När lastbilarna kommer till testområdet fälls strömavtagaren upp och motorn slår över till eldrift. När lastbilen lämnar testområdet går den automatiskt över till framdrivning genom bilens dieselmotor, som kommer att köras på förnyelsebart bränsle.

Teststräckan är två kilometer längs E16 strax väster om Sandviken. Under uppbyggnaden kommer ett körfält att stängas av under en kort period, men trafiken kommer att kunna passera i det andra fältet. Under den tvååriga testperioden kommer inte den vanliga trafiken att påverkas.

Byggstart hösten 2015. Den första lastbilen rullar i början av 2016 och två år framåt varefter anläggningen avvecklas och satsningen utvärderas.Det långsiktiga målet är att bygga hållbara klimatsmarta lösningar för tunga transporter på ett sätt som både gynnar användarna av transporter och samhället transporterna sker i.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: