En av tio laddbilar registrerades i december

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

22 jan 2016

Antalet laddbara fordon på de svenska vägarna fördubblades förra året. Vid årsskiftet fanns närmare 16 000 laddbara fordon, varav drygt 1 600 registrerades under december – detta enligt elbilsstatistik.se.

Över 80 procent av nyregistreringarna under årets sista månad bestod av laddhybrider och ruschen kan ha sin förklaring i att supermiljöbilspremien för laddhybrider halverades vid årsskiftet. Sänkningen riskerar att sinka omställningen, säger Olle Johansson, vd för elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle.

– De försämringar som regeringen genomför för de miljöbästa bilarna går stick i stäv med ambitionen om fossiloberoende till år 2030. Det är alldeles för tidigt att trappa ned dessa styrmedel. Med ett väldigt lågt pris på fossila drivmedel stärks konkurrenskraften för de sämsta alternativen. Det sänder helt fel signaler.

Samtidigt ligger supermiljöbilspremien kvar på 40 000 kronor för rena elbilar och prognosen för 2016 är ännu en fördubbling av antalet laddbara fordon, till 31 500 den sista december.

nfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!