Ett steg närmre solen – stort genombrott för fusionskraft

Carl Undéhn

Carl Undéhn

18 okt 2023

Regeringen vill satsa på mer kärnkraft. Argumentet är att det är planerbart och inte släpper ut några växthusgaser. Vad som händer med avfallet är ännu oklart.

Ett alternativ till kärnkraft vore då fusionskraft. Något som just tagit ett stort steg närmre att bli verklighet när det nu presenteras resultat av mångåriga forskningsprojekt vid den brittiska anläggningen JET, där även svenska forskare har deltagit.

– De nya resultaten ger en stabil grund att bygga vidare på, säger Pär Strand från Chalmers, som tillsammans med forskare från KTH och Uppsala universitet ingår i det stora forskarlag som samarbetat kring försöken i JET.

Fusionskraft kan enkelt beskrivas som att det efterliknar solens energiproduktion. Det vill säga att enorma mängder energi frigörs genom att lätta atomer förenas för att bilda en ny atom.  Problemet är att ingen ännu har lyckats återskapa processen i stor skala. En utmaning har bland annat varit att kontrollera atomerna vid de extrema temperaturerna som krävs på över 100 miljoner grader. Något som inget material på jorden klarar.

Vid anläggningen JET i Oxford har det nu lösts genom att använda magnetfält för att hålla de upphettade gaserna under kontroll vid experimenten. Med positiva resultat – i alla fall i ett första steg.

– Ett av de mest iögonfallande resultaten är den första detaljerade observationen av hur fusionsbränslet håller sig varmt genom alfaupphettning, säger Costanza Maggi som är forskare vid UK Atomic Energy Authority och tidigare projektledare på JET.

Med det menar hon att de nu har lyckats visa att de så kallade ”alfapartiklar” som lämnar fusionsreaktorn fortsätter att dela med sig av sin värme och med det håller i gång fusionsprocessen.

– Att studera denna process under realistiska förhållanden är avgörande för att utveckla fusionskraftverk, säger Costanza Maggi.

Just det faktum att fusionsreaktionen i sig höll det omgivande bränslet varmt och därmed själva reaktionen i gång ses som ett stort framsteg. Trots det är det ännu en bit kvar innan fusionskraft kan bli verklighet i stor skala.

Projektet där försöken har genomförst vid JET, som står för ”Joint European Torus”-anläggningen i Culham i Storbritannien, är också ett första steg mot djupare forskning kring fusionskraft. Tanken är att där undersöka förhållanden som ska testas i större skala vid anläggningen ITER, som byggs i Frankrike.

Hittills har projektet JET redan visat att forskarna band annat lyckades uppnå målet att hetta upp gas till 150 miljoner grader celsius, samt ett nytt rekord för fusion då 0,17 milligram bränsle användes för att skapa 59 megajoule energi.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!