Gigantisk solenergianläggning invigd

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

10 feb 2015

En av världens största solenergianläggningar – som med en effekt på 550 megawatt kan försörja 160 000 hushåll – invigdes på måndagen i Kalifornien.

Omräknat i bensindrivna bilar innebär anläggningen en koldioxidbesparing på 60 000 fordon.

Projektet fick ett lån på knappt 1,5 miljarder dollar, motsvarande 12,5 miljarder kronor, av regeringen. Lokala medier rapporterar att den republikanska oppositionen är kritisk och menar att det är ett slöseri med skattepengar, men energidepartementet hävdar att finansieringen av solenergiprojekt kommer att innebära nettointäkter på i storleksordningen 5 miljarder dollar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!