Grön förort byggs i Australien

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

12 apr 2015

En förort till den australiska staden Darwin ska bli nästan helt självförsörjande med elektricitet då alla de närmare 80 husen byggs med solpaneler på taken. Tekniken bygger på den senaste inverterartekniken och är uppkopplade så att de boende kan följa och styra sin anläggning via mobiltelefonen – och alla hus förses med en laddstation för elbilar.

Solpanelerna i Breezes Muirhead har en sammanlagd effekt på 337 kilowatt och ska enligt beräkningarna producera 600 megawattimmar om året, vilket skulle innebära en besparing på klimatutsläpp motsvarande 334 000 ton koldioxid.

Tanken på att bo i förorten kan verka mycket lockande, men det finns en hake: För att få flytta in i ett av husen krävs att man är beredd att leva ett grönt liv – förorten byggs av Defence Housing Australia och är bara avsedd för anställda inom försvarsmakten och deras anställda.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!