Kol kan ersätta litium i ny batterityp

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

14 mar 2018

Så kallade protonbatterier kan bli en konkurrent till litiumjonbatterier, men än så länge fungerar de bara i liten skala. Forskarna bakom det hävdar att det inte bara kan lagra mer energi än litiumjonbatterier. Batteriet de har utvecklat är dessutom uppbyggt av mycket billiga material.

– Kol som är den råvara som används i vårt protonbatteri finns överallt och är billigare än både metallegeringar och litium, säger professor John Andrews vid RMIT University i Australien.

Den andra komponenten, vatten, är minst lika vanlig. Dessutom består batteriet av en reversibel bränslecell som fungerar både vid laddning och urladdning.

När batteriet laddas spjälkar bränslecellen vattnet, som frigör protoner vilka binds till kolet i elektroden. När batteriet sedan används alstrar den elektricitet när protonerna slås samman med syrgas från luften och bildar vatten.

En av de första prototyperna visade sig ha samma energidensitet som de litiumjonbatterier som i dag finns på marknaden. Detta innan batteriet har optimerats, något som ska ske med hjälp av grafen i stället för vanliga kolelektroder.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: