Litet batteri kan ge stora vinster

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

29 aug 2016

Lokala energilager ger många vinnare, visar en ny svensk studie. Både kunderna och energibolagen kan göra ekonomiska vinster samtidigt som omställningen till förnybar energi underlättas. Och i och med att batteripriserna sjunker börjar det hela bli riktigt intressant. I framtiden skulle dessutom batteripaketen kunna ersättas med elbilarna på parkeringen utanför fastigheten.

Batterilagring i flerbostadshus kan minska fastighetens effekttoppar med 40 procent – och det räcker med en batterikapacitet på omkring 1 kWh per lägenhet, visar studien som Power Circle har genomfört tillsammans med Mälarenergi, Kraftringen och KIC InnoEnergy. För villor med berg- eller fjärrvärme krävs batteripaket på mellan 4 och 9 kWh.

– Vår tes har varit att små, decentraliserade batterilager kan skapa stora nyttor lokalt. Studien bekräftar detta. Det mest överraskande var hur lite lagringskapacitet som behövs för att reducera effekttopparna rejält – för ett flerbostadshus med 25 lägenheter räcker ett normalstort elbilsbatteri väldigt långt, säger Power Circles vd Olle Johansson.

Fastighetsägarnas vinst beror till stora delar på säkringstariffer och återbetalningstiden kan vara så kort som fem år, medan energibolagen på längre sikt inte behöver investera lika stora summor i en utbyggnad.

Studien, som gjordes med stöd av Energimyndigheten, bygger på simuleringar med riktiga mätdata från både flerbostadshus och villor.

– För att få ytterligare kunskap om hur batterier kan användas i framtidens elsystem behövs nu demonstrationsprojekt där både tekniska och ekonomiska aspekter kan utvärderas i en verklig miljö, säger Johansson.

– Inte minst tror jag att det krävs innovativa affärsmodeller och en anpassning av regelverk och förordningar på området så att nytta skapas både för slutanvändare och elsystem.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: