Lönsamt att bygga elvägar för tung trafik

Lotta Hedin

Lotta Hedin

12 mar 2020

En utbyggnad av elvägar för tunga transporter i Sverige skulle bli lönsamt både för samhället och för transportföretagen. Det slår Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI fast i en ny analys.

VTI har analyserat tre alternativa elvägsnät där hybridlastbilar skulle förses med ström under körningen från en kontaktledning. De tre alternativen är:
E4 mellan Stockholm och Norrköping (16 mil), E4 mellan Malmö och Stockholm (60 mil), och en större utbyggnad där också E6 mellan Skåne och Göteborg ingår liksom riksäg 40 mellan Göteborg och Jönköping (86 mil). Alla tre alternativ är samhällsekonomiskt lönsamma, konstaterar VTI i analysen som finansierats av Trafikverket.

För transportföretagen skulle det räcka med en elektrifiering av det mellanstora nätet (60 mil) för att göra det lönsamt att byta ut merparten av lastbilarna som körs på elvägssträckan till hybrider. Analysen visar att de dyrare hybridlastbilarna en liten kostnad för åkerierna i jämförelse med den minskning av drivmedelskostnader som det skulle innebära att köra på elvägen. Då har man ändå tagit med i beräkningarna att fordon som använder vägen får betala en brukarkostnad.

Investeringskostnaderna för de tre olika utbyggnadsalternativen ligger enligt analysen på cirka 5, 18 eller 30 miljarder kronor beroende på storlek. Samtliga alternativ är samhällsekonomiskt lönsamma om man räknar på att de minskade koldioxidutsläppen värderas till 1,14 kronor per kilo, vilken är den koldioxidvärdering som används i Sverige idag. Mycket talar för att värderingen av koldioxid sätts högre i framtiden, vilket skulle göra investeringarna ännu lönsammare.

Det största elvägsnätet man räknat på i analysen (86 mil) skulle på sikt minska utsläppen på med ca 1,2 miljoner ton CO2. Det motsvarar en tredjedel av dagens utsläpp från alla tunga lastbilar i Sverige.

Eftersom räckvidden med batteridrift i dagsläget blir otillräcklig för tunga lastbilar i fjärrtrafik är kontinuerlig tillförsel av el från en kontaktledning ett alternativ, skriver VTI. Men eftersom teknikutvecklingen på sikt kan leda till att det blir billigare för åkerierna att använda batteridrift även på långa sträckor pekar man också på att investeringar i elvägar är förenade med viss risk.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!