Nickel-järn-batteriets nackdel har blivit en fördel

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

21 dec 2016

Batteri eller vätgas? Det ena utesluter inte det andra. En nickel-järn-cell som både kan lagra elektrisk energi och omvandla vatten till användbar vätgas har utvecklats av forskare i Nederländerna. Tekniken fyller visserligen ingen funktion i elbilar – såvida de inte är försedda med solpaneler eller vindsnurror – men ses som mycket lovande när det handlar om att lagra grönt producerad energi.

– Elektricitet och vätgas har alltid betraktats som två separata, till och med konkurrerande, lösningar för energilagring, säger professor Fokko Mulder vid TU Delft, som tillsammans med sina kolleger har gett prylen namnet ”Battolyser” då det handlar både om ett batteri och en enhet för elektrolys.

– Det är det första integrerade batterielektrolysystemet som kan lagra elektricitet effektivt som ett batteri och när batteriet är fulladdat börjar det spjälka vatten till vätgas och syrgas genom elektrolys.

Detta innebär att cellen fungerar både för kort- och långtidslagring av energi. Nickel-järn-batterier från tidiga 1900-talet har dessutom visat sig fungera än i dag och råvarorna i sådana batterier är billiga. Att de även utvecklar vätgas har hittills setts som ett problem, men forskarna vid TU Delft ser det alltså bara som en fördel.

Testcellen är stor som en tegelsten och uppges ha en verkningsgrad på uppemot 90 procent. Nästa steg är att bygga en anläggning i större skala, ungefär lika stor som en container, för lagring av vindenergi från stora snurror.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: