Nissan lanserar två samarbeten kring grönare el

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

8 dec 2015

Elbilar som skickar tillbaka ström till elnätet och uttjänta elbilsbatterier som lagrar energi i hem och hos företag kan göra världen grönare, menar Nissan som på tisdagen tillkännagav två samarbeten inom vehicle to grid (V2G) och second life.

V2G-samarbetet med det globala energiföretaget Enel ska testas först i Danmark och därefter i andra skandinaviska länder. Detta då regelverket i de aktuella länderna är transparent, något som innebär att det går att skapa en hållbar affärsmodell. Ägare av Nissan Leaf kan också räkna hem vinster genom att ladda upp batteriet när elkostnaden är låg för att sedan sälja tillbaka elen de tidpunkter när elen är dyrare.

Under ett seminarium i samband med klimatmötet COP21 i Paris sa Ernesto Ciorra på Enel att ägare av Nissan Leaf skulle kunna göra en vinst på i storleksordningen 1 500 euro om året.

Nissan tilkännagav också ett second life-samarbete med Eaton som innebär att batterier som har gjort sitt i elbilar, alltså när batterierna inte kan laddas upp mer än till 80 procent av sin ursprungliga kapacitet, i stället används för att lagra energi i såväl hem som hos företag. Konceptet bygger på att man sätter ihop ett lämpligt antal begagnade batteripaket, något som minimerar eller i bästa fall eliminerar behovet av elgenereringssystem som körs när behovet är som högst, exempelvis kalla vinterdagar – system som i regel leder till mycket höga utsläpp av växthusgaser.

Systemet, som Nissan säger är betydligt mer flexibelt än Teslas Powerwall, är skalbart och kan även användas dels som backupsystem för sjukhus och andra verksamheter där elförsörjning är kritisk, dels i områden utan existerande elnät för att lagra lokalt producerad energi, bland annat från solpaneler och vindsnurror.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!