Ny studie – så fördelas elbilarna över landet

Carl Undéhn

Carl Undéhn

24 okt 2023

Under förra året stod elbilar för 33 procent av nybilsregistreringen. De senaste månaderna har andelen varit över 40 procent, enligt siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Vad som inte framgår i de siffrorna är hur fördelningen ser ut över landet. Det har nu jämförelsetjänsten Elbyte.se tittat närmre på. Och resultatet visar på stora regionala skillnader.

Från januari till september i år har flest elbilar registrerats in i Stockholms län, där de stod för 44,1 procent av de drygt 77.000 bilar som registrerats in totalt. På andra och tredje plats hittas Halland respektive Västra Götalands län, där elbilarna utgjorde strax över 39 procent av nybilsregistreringarna.

– Det är inte konstigt att storstadslänen toppar. Där är körsträckan ofta kortare och det finns en bättre utbyggd infrastruktur med laddstationer. I takt med att infrastrukturen byggs ut kommer populariteten att öka även på landsbygden, kommenterar Georg Essinger, elmarknadsexpert på Elbyte.se, resultatet.

Men även Jämtlands län, som knappast kan kallas ”storstadslän”, hamnar på en fjärdeplats med en andel på 38,5 procent elbilar. En rapport från tidigare i år kring ökningen av elbilar visade också att det inte endast är i storstäder som elbilarna blir fler.

Med 34.020 registrerade elbilar ligger Stockholms län med råge först sett till antal. Som jämförelse registrerades det under årets nio första månader in 2.233 elbilar i Halland och 13.716 stycken i Västra Götalands län.

På kommunnivå tycks de som bor i Mölndal i Västergötland vara särskilt intresserade av eldrift. Där utgjorde elbilar hela 63,1 procent under årets nio första månader. I rena siffror handlade det om 2.830 nya elbilar i Mölndal, vilket är näst flest i landet efter Södertälje där det har registrerats in 3.033 elbilar från januari till september.

De tre länen med minst andel elbilar hittills i år är Kalmar län (29,6 procent), Blekinge län (28,8 procent) och Värmlands län (24,5 procent).

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: