Nya studier visar koppling mellan avgaser och demens

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

4 aug 2015

Avgaser och luftföroreningar kan kopplas till demens, visar ännu en studie. Forskare vid Umeå universitet har sett ett tydligt samband mellan alzheimer och luftkvaliteten.

– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens. Totalt kan 16 procent av alla demensfallen i studien bero på avgasexponering, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, till Dagens Nyheter.

Knappt 2 000 Umeåbor ingår i studien, som nu publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Environmental Health Perspectives.

Forsberg säger till DN att resultatet är sensationellt, men flera tidigare studier har visat på sambandet mellan demenssjukdomar och luftkvalitet. Elbilen i Sverige har tidigare skrivit om en schweizisk-tysk studie som kom fram till att sjukdomarna inte orsakas av försämrad lungfunktion till följd av luftföroreningar, hypotesen är i stället att föroreningar kan ta sig till centrala nervsystemet genom luktsystemet.

En annan färsk studie publicerad i Journal of Alzheimer’s Disease visar att risken att den kognitiva förmågan försämras efter långvarig exponering av luftföroreningar kan kopplas till genetiska faktorer. Efter att studerat barn i Mexico City kunde forskarna se en minskning av iq med 10 enheter bland barn med den uppsättning av gener som gör dem extra känsliga för föroreningar. Forskarna ser även en koppling till demenssjukdomar i relativt låga åldrar.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!