Peak Oil ännu inte passerat – men är på väg

Carl Undéhn

Carl Undéhn

19 sep 2023

Om toppen för världens oljeproduktion – så kallad ”peak oil” – redan är passerad eller inte är svårt att säga. Förmodligen inte, även om de båda oljebolagen Shell och BP har sagt att så är fallet.

Men säkert är att vi går mot peak oil och en viktig orsak är det växande antalet elbilar. Det menar Faith Birol, chef för det internationella energiorganet IEA, i en intervju med amerikanska CNBC. Men oljeproduktionstoppen har ännu inte nåtts. Detsamma gäller för andra fossila bränslen som kol och gas.

Först 2030 kommer användningen av fossila bränslen nå historiskt höga nivåer för att sedan minska, spår IEA-chefen. Uttalandet bygger på den kommande årliga rapporten World Energy Outlook presenteras nästa månad.

Störst användning av kol sker idag i Kina. Men enligt rapporten kommer satsningar på förnybar energi och kärnkraft ändra på den saken. Tillsammans med det faktum att Kina redan är världens största marknad för elbilar minskar efterfrågan på både kol och olja där. Även den snabba ökningen av eldrivna två- och trehjuliga fordon ses som viktiga faktorer för att minska behovet av olja.

Han är också noga med att understryka att utvecklingen han beskriver inte betyder samma sak som vi därmed har en lösning på klimatproblemen.

– De förväntade minskningarna av efterfrågan som vi ser baserat på dagens politiska inställningar är inte på långa vägar tillräckligt branta för att sätta världen på en väg att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Det kommer att krävas betydligt starkare och snabbare politiska åtgärder från regeringarnas sida, säger Faith Birol.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!