Regeringens utredning om klimatskatter får redan kritik

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

29 apr 2016

Nya bilar med noll koldioxidutsläpp bör få en miljörabatt på 60 000 kronor, föreslår bonus-malus-utredningen som på fredagen lämnade över sitt betänkande till regeringen.

”Huvudmotivet för bonus–malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus–malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan”, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Systemet ska finansieras av bilister vars fordon har stor klimatpåverkan, men får redan kritik då det anses gynna laddhybrider snarare än nollutsläppsbilar. Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet, anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående.

– Det förslag regeringen nu får ger oss snålare bilar, men inte fossiloberoende. Vinnaren är en laddhybrid, som får större premie än idag, förloraren en bil på förnybara drivmedel, vars klimatnytta ignoreras, och konsekvensen kan bli större oljeberoende.

Det föreslagna systemet är dessutom svårbegripligt, menar 2030-sekretariatet som också vill se högre straffskatt på bilar med stora utsläpp.

– För att främja innovationer och etablering av ny teknik bör spjutspetsteknik premieras mer än de 60 000 kr som föreslås, med motsvarande höjning för bilar med riktigt höga utsläpp, säger Goldmann.

Internationella studier har också visat att även elbilar kan orsaka stora koldioxidutsläpp om elen har producerats på fel sätt och 2030-sekretariatet föreslår att en klimatpåverkan i stället ska beräknas enligt well-to-wheel-principen.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!