Så mycket försämras batteriet – 6 300 elbilar kartlagda

Lotta Hedin

Lotta Hedin

17 dec 2019

Företaget Geotab erbjuder teknik som kan samla data från bilar i yrkestrafik – till exempel budbilar, taxibilar med mera. I systemet ingår även ett stort antal elbilar, och till glädje för alla som är intresserade av hur batterierna försämras över tid har företaget nu sammanställt uppgifter om just detta.

I sin så kallade EV Battery Degradation Tool har företaget tillgängliggjort data om batterihälsan hos 6 300 bilar i sitt system. 21 olika el- och laddhybridmodeller ingår, och i verktyget kan den som är nyfiken själv välja olika märken och olika årsmodeller och jämföra mot varandra. Tyvärr kan man dock inte se hur många bilar av respektive modell som ingår i underlaget.

Förutom att jämföra olika märken och årsmodeller mot varandra har Geotab utifrån informationen också kunnat dra flera generella slutsatser om batteriernas åldrande. Här är några exempel:

• Om batterierna i bilarna fortsätter att försämras i samma (långsamma) takt som man hittills kunnat se så kommer de i majoriteten av bilarna hålla längre än själva bilen de sitter i.

• Den genomsnittliga försämringen av lagringskapacitet ligger på 2.3 procent per år.

• Elbilsbatterierna försämras inte i jämn takt över tid. Datan visar snarar på en större försämring i början, som sedan sakrar in de följande åren. 

• Vätskekylda batterier försämras generellt långsammare än luftkylda. 

• Bilar som har större säkerhetsbuffert I batterierna försämrades mindre. Med andra ord – i modeller som låter föraren använda en lite mindre del av batteriets egentliga kapacitet var åldrandet långsammare. Det syntes tydligt i tidiga versioner Chevrolet Volt plug-in hybrid.

• Batterikapaciteten försämrades inte alltid mer hos bilar som användes mer, jämfört med de som använts mindre.

• I bilar som kördes i varma klimat försämrades av batterierna snabbare. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!