Skattelättnader för elbilar skjuts på framtiden

De skattelättnader som skulle ge ett uppsving för elbilar i Tyskland skjuts på framtiden. Detta då regeringskoalitionen inte får tillräckligt med stöd från delstatsregeringarna som befarar att det skulle bli mycket kostsamt för dem.

Regeringskoalitionen bestående av Krist- och Socialdemokrater satte i december upp ett mål på en minskning av utsläppen av växthusgaser med motsvarande 78 miljoner ton koldioxid för år 2020. I planen ingick en miljon elbilar på tyska vägar, något som väntades uppnås genom att minska den skatt företag betalar med halva inköpspriset för elbilar.

Planen möttes av stor skepsis och på måndagen beslutade regeringen därför att lägga skattelättnaderna på is.

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

PUBLICERAD: 2015-03-17

Relaterat innehåll