Stena Recycling och BASF utvecklar batteriåtervinning

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 jan 2024

Svenska Stena Recycling har ingått ett samarbete med tyska kemijätten BASF för utveckling av återvinningsprocesser av uttjänta elbilsbatterier. Den centrala delen i samarbete är den så kallade ”svarta massa” med metaller som nickel, kobolt och litium som blir resultatet efter att batterierna har krossats.

Tillsammans vill de båda företagen utveckla och förbättra processerna vid framställning av svart massa för att öka återvinningsgraden. Stena Recycling står för insamling av uttjänta litiumjonbatterier, samt urladdning och demontering av dem. Efter framställning av svart massa vid Stena Recyclings återvinningsanläggning i Halmstad skickas den till en ny prototypanläggning hos BASF i Tyskland för förädling.

– Genom det här avtalet stärker Stena Recycling sin ställning som en av Europas ledande återvinningspartner för både batteritillverkare och fordonsindustrin, säger Marcus Martinsson som har titeln Product Area Manager Batteries på Stena Recycling Group.

Genom att återvinna värdefulla metaller från uttjänta batterier kan de användas vid framställning av nya katodmaterial, något som ska bidra till att sänka klimatavtrycket hos batterier. Med EU:s nya batterifördordning som klubbades igenom förra året blir insamling och återvinning en central del i den storskaliga tillverkning av batterier som nu byggs upp i Europa.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!