Stockholms stad bäst på miljöfordon – men Öckerö kommun har störst andel elbilar

Lotta Hedin

Lotta Hedin

14 maj 2019

För tionde året i rad har föreningen Miljöfordon Sverige tillsammans med Bisnode undersökt hur långt Sveriges kommuner och landsting kommit i sitt arbete för mindre koldioxidutsläpp från sina fordonsflottor.

I Miljöfordonsdiagnosen får kommunerna och landstingen poäng i olika kategorier. Högst totalpoäng i år får Stockholms kommun, där 90 procent av kommunens lätta lastbilarna är fossiloberoende. Majorieten av dem är biogasbilar, men det finns även 91 lätta el-lastbilar.

Bland landstingen får Region Skåne högst betyg, bland annat på grund av att de har en hög andel gasfordon.

Högst andel elfordon har Öckerö kommun – 35 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar går på el. Kävlinge och Vingåker kommer efter med 32 respektive 31 procent elbilar.

– Vi kan se att ju bättre utbyggd infrastruktur för olika förnybara drivmedel det finns desto enklare är det att ställa om fordonsflottan, säger säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige.
Andelen elbilar i kommunernas personbilsflotta har ökat från 1,9 procent 2009 till 6,4 procent idag.

Sverige har som mål att klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ska ha minskat med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Och landets kommuner och landsting har kommit långt, visar den nya miljöfordonsdiagnosen.

Två kommuner, Botkyrka och Lund, når redan i år en 70-procentig minskning av de fossila koldioxidutsläppen enligt rapporten. Sveriges landsting beräknas ha en personbilsflotta som är fossiloberoende till 70 procent redan i år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!