Stöd för energilagring i hemmet

Privatpersoner som producerar egen el kan få upp till 50 000 kronor i stöd för att installera system för energilagring. Bidraget täcker 60 procent av kostnaderna och betalas ut för installationer som påbörjades efter 2015.

Stödet innebär att Teslas Powerwall på 14 kWh, som i Sverige kostar 73 300 kronor inklusive installation, i stället kostar drygt 29 000 kronor.

Syftet med stödet, som sträcker sig till och med 2019, är att öka andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet. Systmet måste ändå även vara kopplat till elnätet, meddelar Energimyndigheten.

Den som vill utnyttja bidraget måste göra en skriftlig ansökan till länsstyrelsen i det län där anläggningen finns.

 

 

 

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

PUBLICERAD: 2016-11-25

Relaterat innehåll