Stökiga kiselelektroder kan ge Leaf längre räckvidd

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

1 jun 2016

Framtida elbilar från Nissan kan få längre räckvidd tack vare kiselelektroder, som kan lagra fler litiumjoner än kolbaserade elektroder. Detta då man har hittat en lösning på problemet med kiselelektroders korta livslängd.

Den japanska biltillverkaren har i samarbete med bland annat Tohoku-universitetet studerat egenskaperna hos amorf kiseloxid och resultaten är lovande. Samtidigt som energiinnehållet ökar tål den oordnade atomstrukturen betydligt fler laddcykler än elektroder av kristallin kiseloxid

För att förstå exakt hur det fungerar krävs nog en doktorsgrad i materialfysik, men Nissan hävdar att den nya analysmetoden är ett viktigt genombrott i batteriforskningen.

– Den kommer att bli en av våra kärnteknologier. Användandet av den här analysmetoden i forskning och utveckling kommer säkerligen att bidra till att förlänga räckvidden hos våra nollutsläppsfordon,¨säger Takao Asami, senior vice president på Nissan Motor Co.

En utförlig beskrivning av analysmetoden finns i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: