Studie: Bilhandlare fokuserar på att sälja ”gammelbilar”

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

22 maj 2018

Bilhandlare och politiker bär ett gemensamt ansvar för att det inte säljs fler elbilar i de nordiska länderna. Det konstaterar en grupp forskare från Aarhus universitet och University of Sussex.

Missledande information om specifikationer är ett stort problem, konstaterar forskarna efter att ha undersökt hur bilar säljs i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. I många fall nämner de inte ens elbilar. Tre av fyra bilhandlare som hade elbilar i sitt sortiment nämnde inte elbilar, enligt studien som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Energy.

Oddsen för att någon köper en elbil efter att ha talat med en bilhandlare i Osloområdet är 15 procent. I Köpenhamn och Malmö handlade det om noll procent.

– Den bristfälliga informationen och det faktum att elbilar utelämnas ur diskussionen innebär att konsumenterna är mindre benägna att fundera på att köpa en elbil och kan till och med medföra att de förblir okunniga om deras existens, säger Gerardo Zarazua de Rubens vid Aarhus universitet.

I stället försöker säljarna förmå kunderna att köpa bilar med förbränningsmotor. En av anledningarna är att elfordon enligt forskarna missgynnas av skatteregler, vilket innebär att bilhandlare ser ”gammelbilar” som mer lättsålda och därför fokuserar på att sälja sådana.

Med tanke på att de nordiska länderna trots allt har en jämförelsevis hög ambitionsnivå i fråga om omställningen till fossilfria transporte torde problemet vara ännu större i andra länder, säger professor Benjamin Sovacool vid University of Sussex Centre on Innovation and Energy Demand.

– Omställningen till elbilar kommer inte att ske om de rätta stimulansåtgärderna saknas. Chansen att någon köper en elbil påverkas starkt av vad som händer hos bilhandlarna, där elbilar för närvarande missgynnas. De nordiska länderna behöver vara mer progressiva om de vill möta sina ambitiösa mål. Och om handlarna är ett hinder där är de förmodligen ett ännu större hinder i länder med mindre ambitiösa energi-, transport- och klimatmål.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: