Studie: oro för batteriernas miljöpåverkan hinder vid elbilsköp

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

25 sep 2019

Sex av tio bilister är oroliga för att batteritilllverkningen inte är hållbar för miljön och anser att det är ett tydligt hinder för att köpa en ren elbil.

Undersökningen har genomförts för tredje året av analysföretaget Mejsel på uppdrag av Nordens ledande elbilsmässa, eCarExpo, som arrangeras för fjärde året i år, på Svenska Mässan i Göteborg 29/11-1/12.

– Tidigare har oron för räckvidd och höga priser varit de viktigaste argumenten mot en övergång till eldrift, och det gäller fortfarande, men den senaste tidens larmrapporter om föroreningar och dåliga arbetsförhållanden vid utvinning av de mineraler som behövs till batteriframställning har definitivt påverkat köparnas beslut, säger Gunnar Dackevall, grundare av eCarExpo.

1503 svenska bilister i åldern 20–65 år, jämnt fördelat mellan män och kvinnor över hela Sverige, har svarat på enkäten om deras inställning till elbilar och laddhybrider. Undersökningen utfördes av Mejsel den 7–14 september i år.

Resultaten visar tydligt på en svängning i bilköparnas inställning till köp av elbil idag. På frågan ”Vad hindrar dig från att köpa en ren elbil idag?”, svarade 57 procent att batteritillverkningen inte är hållbar för miljön.

Begränsad räckvidd och höga priser är fortfarande starka hinder, men även batteriernas livslängd i elbilar lyfts fram som ett orosmoment för de svenska bilisterna. 47 procent av de tillfrågade angav detta som skäl. Och även om motsatsen ofta bevisas idag med elbilar som har rullat mer än 30 000 mil utan batteribyte, så är det tydligt att bilköparna behöver mer information och bli övertygade om hållbarheten innan elbilarna kan göra sitt genombrott på marknaden.

– Batteriet är elbilens kärna och hållbarhetsfrågorna har självklart kommit i fokus, inte minst sedan det har blivit klart att Sverige kommer att bli en viktig spelare när det gäller tillverkning av batterier, säger Gunnar Dackevall, som är initiativtagare till elbilsmässan eCarExpo.

På mässan, som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 29/11 – 1/12 i år och på Friends Arena i Stockholm 7-9/2 2020, kommer alla de utmaningar som finns inför vår omställning till fossilfria fordon att diskuteras flitigt.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: