Studie visar: billigast att köra lastbil på el

Carl Undéhn

Carl Undéhn

30 maj 2023

Utbudet av eldrivna lastbilar har breddats snabbt de senaste åren. Scania är mitt uppe med att öka tillverkningen av eldrivna modeller i Södertälje och Volvo rapporterar en kraftig ökning av orderingången på eldrivna lastbilar. Med räckvidder på upp till omkring 30 mil är det ännu främst kring städer och för regionala transporter som de används. Men en ny studie från Chalmers i Göteborg visar nu att det även kan bli billigare att köra långa transporter på el jämfört med att tanka diesel.

Bakgrund till studien är uppfattningen att eldrivna lastbilar behöver stora batteripaket för att klara långa sträckor – något som i sin tur gör dem dyra att köpa in för transportbolag. Forskarna på Chalmers beslutade sig för att titta närmre på lastbilarnas verkliga körmönster för komma fram till optimal storlek på ett batteri. Till sin hjälp använde de data från ett åkeri som kör varor mellan Helsingborg och Stockholm, en sträcka på knappt 60 mil.

– I studien används lastbilarna för att hämta och lämna last på dagen och långväga transporter på natten. Vi har jämfört två batteristorlekar med två scenarion för priset på snabbladdning. Den typen av tunga lastbilar ser ut att kunna elektrifieras på ett kostnadseffektivt sätt, säger Johannes Karlsson som är doktorand i regelteknik på institutionen för elektroteknik på Chalmers.

Forskarna kom fram till att det blir billigast att köra på el, förutsatt att lastbilen har en anpassad storlek på sitt batteri och att priset för att ladda inte skjuter i höjden. Beräkningarna har dessutom gjorts med antagandet att en liter diesel kostar 1,20 Euro. Det är en bra bit under dagens priser i de flesta EU-länder. För tillfälet är det endast Malta som kommer i närheten av det i Europa. Priset i Sverige ligger idag på strax över 21 kronor litern, vilket blir närmre 1,90 Euro.

Studien visade att det finns flera faktorer att ta ställning till för att optimera batteristorleken och sänka kostnaden. Slutsatsen är att det kan komma att behövas olika batteristorlekar för olika typer av transporter. Med ett mindre batteri går det att lasta mer i lastbilen, vilket gör det till ett mer kostnadseffektivt alternativ. För att klara sträckan på 60 mils måste lastbilen däremot ladda vid publika snabbladdare. Då är det priset vid snabbladdaren som blir avgörande för att hålla nere kostnaderna.

Med ett större batteri går det att dra nytta av billigare laddning över natten vid depån.

–  Det är möjligt att elektrifiera tunga lastbilar som kör långt, så att det blir lika billigt eller billigare än diesellastbilar, om man kör på rätt sätt. Batteristorleken kan avgöras om av man kör lätt last, som paket eller grönsaker, eller om man kör tung last, som drycker eller virke, säger Johannes Karlsson.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!