Tåg som inte behöver elledningar testas

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

17 jan 2015

Eldrivna tåg som även rullar där det inte finns några elledningar över spåret testas i Storbritannien. Tåget är en ombyggd version av en eltågstyp som är vanlig i landet och trafikerar nu sträckan Harwich International och Manningtree i sydöstra delen av landet.

Om försöket visar sig lyckat kan liknande tåg snart bli vanliga. Intressenterna, bland annat tågtillverkaren Bombardier och Network Rail (den brittiska motsvarigheten till Banverket som fram till 2010 skötte driften av svenska järnvägar), tror att batteridrift skulle sänka kostnaderna med 20 procent samtidigt som utsläppen från diesellok skulle minska.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: