Volkswagen säkrar tillgången på litium

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

9 apr 2019

Volkswagen-koncernen och det kinesiska företaget Ganfeng Lithium har tecknat ett samförståndsavtal om långsiktig litiumleverans för battericeller. Enligt avtalet kommer Ganfeng att leverera litium till Volkswagen-koncernen och dess leverantörer de närmaste tio åren. Volkswagen säkrar därigenom en betydande del av litiumbehovet för batterier, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Under de kommande tio åren kommer Volkswagen-koncernen att lansera mer än 70 nya rena elfordon. Det betyder att cirka en fjärdedel av de fordon vi levererar år 2025 är eldrivna. Följaktligen får vi en snabb ökning av råvarubehovet för battericellproduktion de kommande åren. Vi måste täcka denna efterfrågan på ett tidigt stadium. Långsiktiga avtal som det vi just ingått med Ganfeng för den viktiga råvaran litium, får därför avgörande strategisk betydelse för genomförandet av vår elektriska offensiv, säger Stefan Sommer, chef för komponenter och inköp vid Volkswagen AG.

Den snabba ökningen av fordonselektrifiering inom bilindustrin kommer att få stor inverkan på de globala råvarumarknaderna. Det globala litiumbehovet väntas mer än fördubblas fram till 2023. ”I ljuset av detta är avtalet med Ganfeng en viktig milstolpe för att säkra koncernens varuförsörjning”, enligt Volkswagen.

– Med Ganfeng som strategisk partner skapar vi en säker grund för planering av kapacitet och kostnader. Det strategiska samarbetet är resultatet av en omfattande marknadsanalys utförd av Volkswagens e-Raw Materials Team, som fokuserar på att bygga nära relationer med råvaruindustrin. Tillsammans med utvalda strategiska partners identifierar och skapar Volkswagen gemensamma synergier längs HV-batterikedjan. Vi anser att en hållbar värdekedja är lika viktig som att säkra materialkapacitet och konkurrenskraftiga prissättningsstrukturer, säger Michael Bäcker, inköpschef för e-mobilitet vid Volkswagen AG.

Förutom överenskommelsen om litiumleveranser, enades Volkswagen och Ganfeng om framtida samarbete kring batteriåtervinning och så kallade solid state-batterier.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: