Här går staten och kapitalet samman för fler elbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

7 maj 2024

800.000 sålda eldrivna personbilar och 100.000 eldrivna transportbilar om året från 2027. Utöver det även en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen utmed både viktiga vägar och i städerna. Det är målet för en ny pakt mellan bilindustrin och staten i Frankrike.

Syftet är att stärka och skydda den inhemska fordonsindustrin. Franska tillverkare som Renault och koncernen Stellantis, där bland annat Peugeot och Citroën ingår, har varit drivande i diskussionen kring om biltillverkarna i Europa hotas av kinesiskt tillverkade elbilar. EU-kommissionen genomför nu en undersökning om de drar nytta av statliga subventioner i Kina, något som kan komma att leda till strafftullar på elbilar tillverkade där.

Konkret uppges franska staten i år öronmärka 1,5 miljarder euro – omkring 17,5 miljarder kronor – för att stödja tillverkning och köp av elbilar.

– Beslutet vi måste fatta är om vi vill vara ett land av bilproducenter eller ett land av konsumenter. Vi har valt att vara en stor nation som tillverkar elbilar, citeras Frankrikes industriminister Bruno Le Marie.

Frankrike har kvar sin klimatbonus – ”bonus écologique” – som beroende på köparens inkomst och bilmodell varierar mellan 4.000 och 7.000 euro vilket motsvarar mellan drygt 45.000 och 80.000 kronor. Förra året infördes också en modell där utsläppen under elbilens och batteriets tillverkning samt transport till kund vägs in för att få rätt till bonusen. Något som i praktiken utesluter elbilar från Kina där tillverkningen till stor del sker med kolkraft samt att bilarna måste skeppas lång väg till kunden i Frankrike.

Utöver klimatbonus införde Frankrike statligt subventionerad leasing av mindre elbilar för 100 euro i månaden, alltså 1.100 kronor. För att ha rätt till det måste en rad kriterier uppfyllas gällande inkomst och avstånd mellan hem och arbete. Intresset visade sig vara stort och tidigare i år infördes ett tak på 50.000 ansökningar under 2024.

För tillfället står elbilar för knappt 20 procent av nybilsförsäljningen i Frankrike.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: