Elbilen logo Meny

Northvolt bygger Europas största fabrik för energilagring

Svenska Northvolt är mitt uppe i att avsluta den första fasen i bygget av sin batterifabrik i Skellefteå. Nu meddelas också att företagets fabrik i Polen ska utökas med en ny anlägging. Sedan tidigare har Northvolt en mindre fabrik i Gdansk i samarbete med företaget South Bay Solutions.

Northvolt investerar 200 miljoner dollar, omkring  1,6 miljarder kronor, i den nya fabriken som ska uppta 50 000 kvadratmeter och bli Europas största på energilagringssystem.  Battericeller ska levereras från fabriken i Skellefteå för att där sättas ihop till nya moduler. Bygget av fabriken drar igång i år och tanken är att den ska tas i bruk redan 2022 med en årsproduktion på 5 GWh. Northvolt säger inget om när fabriken ska vara fullt utbyggd, men den totala produktionen ska då stiga till 12 GWh per år.

– Att säkra tillverkning av battericeller i Europa är en nyckel för industrins framtid, men vad som är lika viktigt är en industriell kapacitet för att integrerar celler i verkliga situationer, säger Northvolts vd Peter Carlsson i ett uttalande.

Genom tillverkningen i den nya anläggningen i Polen vill Northvolt bidra med tekniska lösningar för att, som de säger, ”avsluta industrins beroende av fossila bränslen” och öka användningen av förnyelsebar energi.

Möjligheten att kunna lagra energin från till exempel vind- och solenergi är ett viktigt steg för att kunna ställa om Europas energiförsörjning från kolkraft.

Northvolt säger också att den nya fabriken ska drivas med förnyelsebar energi, inklusive produktion ”on-site”, utan att gå in på vilken teknik det handlar om.

Carl Undéhn

Carl Undéhn

PUBLICERAD: 2021-02-19